BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Vacker, säker och funktionell utemiljö gör mycket för en bostadsrättsförening. Det är inte bara trevligare för de boende - värdet på huset stiger också när omgivningen är välskött. På Markmiljö arbetar vi med allt från stora markanläggningar till detaljerade och vackra trädgårdar och erbjuder helhetslösningar där vi samordnar projekten och kan ge förslag till utformning, materialval och dylikt. Som totalentreprenörer i projektet ansvarar vi för mark, fasad, bygg, belysning/el, planteringar, ritningar, plåt m.m. Vi har kunskapen och resurserna och för att genomföra stora förändringar, men fokuserar även på de små detaljerna för att skapa en hemtrevlig och personlig utemiljö där alla kan trivas.

VAD VI ERBJUDER

Förnyelse av innergårdar   –   Anläggning av Lekplatser / Uteplatser   –   Dräneringar, byte vatten/avlopp   –   Plattläggningar / Asfaltering   –   Växtförslag / Planteringar   –   Vattenspeglar / Dammar   –   Anläggning av sorterstationer / Sättning av moloks   –   Takterrass / Tätskikt

EXEMPEL PÅ FÖRENING I JÖNKÖPING

Åt den här bostadsföreningen skapade vi en lummig och grön mötesplats mitt i stadskärnan. Med funktionella och rejäla material finns här nu en slitstark men vacker yta för föreningens medlemmar att nyttja.

Förutom anläggning av asfaltsgång och stengång i betongtypen rödmix murade vi även en grill i storlek XL, installerade exklusiv belysning, bytte dagvattenledningar, byggde staket och sandlåda och planterade växter.

FLER PROJEKT

Vättervyn, Gränna
Här var Markmiljö markentreprenör vid nybyggnation av 32 st bostadsrätter. Projektet omfattade vatten och avlopp, grunder, nybyggnation av innergård, lekplats, parkeringar, planteringar, asfaltering och plattläggning.

Dalviksringen, Jönköping
Ombyggnad av innergård som innefattade plattläggningar, asfaltering, planteringar, trädfällning, sättning av belysningspollare samt uppbyggnad av pergola.

Östra Storgatan, Jönköping
Markmiljö genomförde en total ombyggnad/upprustning av innergård. Vi var totalentreprenör för förnyelse och bidrog med förslag och konsultation angående materialval. Omfattade fasad, bygg, mark, belysning/el och planteringar. Här användes även vårt eget kantstål.

Ekhagsringen/Dalviksringen, Jönköping
Nybyggnation av sorterstationer på innergårdar. Sättning/anläggning av moloks.

Vill ni veta mer?

Vill ni veta mer eller få referenser? Hör av er till oss för att få namn och telefonnummer till föreningarnas kontaktpersoner i dessa projekt.

Ni kan också läsa mer om Helhetslösningar på takterrasser.