RESURSER

Markmiljö har både kompetensen och utrustningen för att genomföra stora anläggningsprojekt åt företag och offentliga beställare. Vi har stora resurser både vad det gäller personal och organisation, men även genom vår egen förbättrade maskinpark. Förutom handikappanpassning arbetar vi även med anläggning av parkeringsplatser, asfaltering samt torg och parker.

Vi har resurserna och kunskapen för de stora anläggningsprojekten, samtidigt som vår kunniga och kompetenta personal är noggrann med de små detaljerna.

CERTIFIERADE

Markmiljö är medlem i branschorganisationen Sveriges Byggindustrier vilket innebär att vi åtagit oss att följa deras regler gällande bland annat kollektivavtal för våra anställda. All vår personal kan identifiera sig enligt ID06-standarden för er trygghets- och säkerhets skull. Dessutom har vi utbildade Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U/Bas-P) som garanterar en säker arbetsmiljö för våra anställda och övrig personal involverad i de projekt vi leder.

-

Låter det intressant?

Vill ni veta mer eller få referenser? Kontakta oss så hjälper vi er vidare i processen.