OM OSS

Markmiljös affärsidé är att utföra Mark och Entreprenadarbeten, Finplanering och Servicearbeten åt företag, föreningar, och offentliga beställare.Markmiljö har en egen modern maskinpark och ca 15-20 helårsanställda. 2019 omsattes ca 55 mkr. Markmiljös ambition är att vår entusiasm och arbetsglädje gör oss till bästa medarbetare. Målet är att vår kompetens och serviceförmåga ger 100% nöjda kunder.

Branschtillhörighet

Markmiljö är medlem i Byggföretagen , bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3200 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete.

Vi identifierar oss enligt ID06-standarden för er trygghets- och säkerhets skull. Dessutom har vi utbildade Byggarbetsmiljösamordnare (Bas-U/Bas-P) som garanterar en säker arbetsmiljö för våra anställda och övrig personal involverad i de projekt vi leder.

Våra maskiner